nivo nivo nivo nivo

Naturalment una de les possibilitats de la decoració es emprar-la per a fer campanyes publicitaries sobre multiples soports.

Plats, tasses, copes, etc...

En un color o en varis colors combinats...

Sistemes en fred i en calent, segons els requeriments